Zajęcia

Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie prowadzi zajęcia, dzięki którym dzieci i młodzież rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia:
  • muzyczne - nauka gry na instrumentach: keyboardzie, pianinie, akordeonie, gitarze akustycznej i elektrycznej
  • plastyczne - poznawanie technik malarskich i rysunku rzeźba, grafika warsztatowa, krawiectwo artystyczne, fotografia cyfrowa
  • wokalne - emisja głosu, nauka repertuaru, praca z mikrofonem
  • klubu podróżnika - organizowanie wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych
  • taneczne - taniec nowowczesny dla dzieci i młodzieży
Bliższych informacji udzielają instruktorzy GOKu w godzinach pracy instytucji.